I klinikken arbejder vi tværfagligt. Det betyder, at vi udnytter de enkelte behandleres faglige kompetencer til at give vores patienter det bedste behandlingsforløb. Vi arbejder efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og de Kliniske Selskaber. Klinikkens behandlere deltager løbende i efteruddannelse.

Kiropraktorerne har ret til at stille diagnoser jævnfør Kiropraktorers Autorisations lov. Den første konsultation foregår derfor hos en kiropraktor, der sikrer, at alle relevante undersøgelser og informationer er samlet inden diagnose stilles og behandlingsplan fastlægges.

Vi tilstræber, at både nye og gamle patienter kan få tid hos en kiropraktor samme dag ellers senest dagen efter din henvendelse.

Kiropraktorerne i klinikken er specialister i diagnosticering af smerter og skader i rygsøjlen samt resten af bevægeapparatet. De har adgang til at foretage røntgenundersøgelse af knogler og led, samt ultralydsscanning af bl.a. muskler og sener. Kiropraktorerne har ligeledes henvisningsret til MR- og CT-scanning.

Klinikken modtager en del henvisninger fra praktiserende læger, speciallæger og hospitaler til udredning af komplicerede problemstillinger inden for vores kompetenceområde. I disse tilfælde er udredningen ofte et samarbejde mellem kiropraktor og klinikkens fysioterapeuter, og efterfølgende dialog med henvisende læge.

Vi informerer om relevante forhold til patienternes egen læge vedr. sygdomme og billeddiagnostiske undersøgelser. I tilfælde af behandling for discusprolaps har vi en fast procedure for tilbagerapportering til praktiserende læge.