Røntgenundersøgelse

Vi benytter digitalt røntgenudstyr, der giver os mulighed for at optage kvalitetsbilleder, som også kan anvendes på sygehusene. Med digitale billeder har vi mulighed for at gennemgå billederne med vores patienter med det samme. Samtidig kan vi hurtigere stille en mere præcis diagnose.

Røntgen er et godt redskab til udredning af problemstillinger i kroppens hårde væv (knogler), med en begrænset risiko for bivirkninger (tal eventuelt med din kiropraktor herom). Vi følger selvfølgelig de kliniske retningslinjer udstukket af Dansk Radiologisk Selskab.

Hvorvidt der skal foretages røntgenundersøgelse af den enkelt patient afhænger af flere faktorer og vurderes alene af kiropraktoren. Det er ikke pålagt at tage røntgenbilleder af alle patienter.

Vi kan foretage røntgenundersøgelser på klinikken uden ventetid.

Ultralydsscanning

Ultralydsscanning er den mest udbredte billeddiagnostiske teknik på verdensplan, og bruges som rutineundersøgelse inden for næsten alle specialer på sygehuse og hos speciallæger. I kiropraktorpraksis er ultralydsscanning en mere og mere anvendt teknik. For at have ret til at diagnosticere og for at patienten kan få tilskud til undersøgelsen fra Den Offentlige Sygesikring, skal kiropraktoren have uddannelse i ultralydsscanning. Kiropraktor Jan-A. Sørensen har gennemgået denne uddannelse.

Vi bruger ultralydsscanning til at udrede for smertetilstande i arme og ben. Undersøgelsen kan bruges alene eller i kombination med en røntgenundersøgelse afhængig af problemstillingen.

Fordelene med ultralydsskanning er mange, særlig ved diagnosticering af skader i muskler, sener, ledbånd og andre bløde strukturer. Undersøgelsen er dynamisk, dvs. vi kan bevæge muskler og led og se efter skader. Det er muligt at se tidlige forandringer på knogler, og vi kan derfor diagnosticere begyndende træthedsbrud længe før en røntgenundersøgelse. Der er ingen kendte bivirkninger ved metoden, og den kan derfor anvendes på alle.

I klinikken har vi speciale i behandling af idrætsskader, og her er ultralydsskanning en absolut nødvendighed og ofte førstevalg af billeddiagnostik.