På klinikken tilbyder vi behandling/udredning af patienter med ryg problemer, sportsskader, genoptræningforløb efter skade eller operationer. Enten i et sammenhængende forløb med det øvrige personale eller i rene fysioterapeutiske forløb.

Vi lægger stor vægt på at finde årsagen til skaden, ved at kigge på belastning, træningsmængde, ergonomi med mere. Eksempelvis kan det være nødvendigt at se patienten i gang, løb eller cykling, hvor vi vil lave optagelser med kamera som efterfølgende afspilles i slowmotion. Dette giver stor mulighed for at afdække problemet.

Den første konsultation hos fysioterapeuten vil typisk bestå i samtale og en yderligere undersøgelse til afdækning af den fysioterapeutiske behandlingsstrategi. Målet er at få afdækket årsagen til patientens gener. Der vil blive opstillet mål dels for behandlingen men i høj grad også for den efterfølgende behandling / genoptræning / rehabilitering.

For at opnå et optimalt resultat, vil patienten blive inddraget aktivt i forløbet. Der vil derfor ud over den almindelige behandling på klinikken også blive lagt stor vægt på, at patienten instrueres i relevante øvelser, som kan udføres i hjemmet, på arbejde, på klinikken eller i et træningscenter.

Al forskning understøtter faktisk, at uanset hvad man fejler, så er et tilrettelagt træningsforløb et af de vigtigste parametre i at bevare sit helbred. Derfor vil det tværfaglige samarbejde mellem de 4 faggrupper give mulighed for at udrede og behandle en langt større vifte af patienter med lidelser relateret til bevægeapparatet.

Tilbuddet om et specialiseret træningsforløb vil betyde, at man opnår maksimal effekt af behandlingen, og at man samtidig reducerer risikoen for tilbagefald.

Endvidere tilbyder vi løbestilsanalyse og BIKEFIT.

Fysioterapeuter

Jens Bo Vestergaard Jørgensen har arbejdet flere år på private klinikker i Østjylland, inden han i årene 2006-2011 var ansat som ledende fysioterapeut i Århus Elite med ansvar for spillerne i AGF fodbold samt Århus GF håndbold.

Ditte Nybro Jensen har specialiseret sig indenfor bløddelsbehandling med ART (Active Release Technique)