Vi tilbyder udredning og behandling af rygproblemer, sportsskader samt genoptræningforløb efter skade eller operationer. Fysioterapeutisk behandling kan også foregå i sammenhængende forløb med kiropraktik og massage.

Vi har fokus på årsager til skader og vurderer bl.a. belastning, træningsmængde og ergonomi. Det kan være nødvendigt at se dig i bevægelse ved at filme din gang, løb eller cykling. Det øger muligheden for at afdække problemer.

Din første konsultation hos fysioterapeut vil typisk bestå i samtale og en undersøgelse til afdækning af den fysioterapeutiske behandlingsstrategi. Målet er at afdække årsagen til dine gener. Vi opstiller mål dels for din behandling, men også for din efterfølgende behandling / genoptræning / rehabilitering.

Et optimalt resultat kræver, at du er inddraget aktivt i forløbet. Ud over den almindelige behandling, lægger vi vægt på, at du instrueres i relevante øvelser, som kan udføres i hjemmet, på arbejde, i klinikken eller et træningscenter.

Al forskning viser, at uanset hvad man fejler, så er et tilrettelagt træningsforløb et af de vigtigste parametre i at bevare sit helbred. Derfor vil det tværfaglige samarbejde mellem klinikkens forskellige faggrupper give mulighed for at udrede og behandle en langt større vifte af patienter med lidelser relateret til bevægeapparatet.

Et specialiseret træningsforløb betyder, at du opnår maksimal effekt af behandlingen, og at du samtidig reducerer risikoen for tilbagefald.

Vi tilbyder også: løbestilsanalyse og BIKEFIT.

Fysioterapeuter

Jens Bo Vestergaard Jørgensen har arbejdet flere år på private klinikker i Østjylland, inden han i årene 2006-2011 var ansat som ledende fysioterapeut i Århus Elite med ansvar for spillerne i AGF fodbold samt Århus GF håndbold.

Ditte Nybro er specialiseret og fullbody-certificeret indenfor bløddelsbehandlingen ART (Active Release Technique). Derudover varetager Ditte genoptræning og holdtræning på klinikken. Ditte har været ansat i klinikken siden 2018.