Feedback
Din mening er altid vigtig for os. Vi sætter stor pris på tilbagemeldinger og vil gerne opfordre dig til at fortælle om din oplevelse af Aarhus Kiropraktor Center – Ris & Ros. Kontakt os gerne på e-mail eller mundtligt via vores sekretærer eller behandlere. Al tilbagemelding vil blive behandlet.

Anmeldelser
Har du lyst til at dele dine oplevelser med andre, kan du skrive en anmeldelse på vores Facebookside eller på Google.

Tilfredshedsundersøgelser
Vi gennemfører patienttilfredshedsundersøgelser, som består af et kort spørgeskema. Besvarelserne bruges som et redskab til udvikling og forbedring. Se resultatet af vores seneste tilfredshedsundersøgelse Uddrag af Statusrapport – tilfredshedsundersøgelse 02 2019

Offentlige klagemuligheder
Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere om klage- og erstatningsmuligheder i det danske sundhedsvæsen. Hvis du føler dig fejlbehandlet, er det en god ide at tage kontakt til din behandler. Ønsker du at indgive en offentlig klage, er der 3 muligheder:

Styrelsen for patientsikkerhed 
Behandler klager fra patienter over den sundhedsfaglige behandling og brud på rettigheder som patient.

Patienterstatningen
Her har man som patient mulighed for at søge erstatning, hvis man er kommet til skade i forbindelse med behandling og undersøgelser i sundhedsvæsenet.

Utilsigtede hændelser
En begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Det kan fx være problemer med teknisk udstyr, fejl i arbejdsrutiner eller kommunikation. Rapportering af utilsigtede hændelser foregår som et landsdækkende rapporteringssystem for at øge læring på det pågældende behandlingssted og i sundhedsvæsenet generelt.